Aanmelden nieuwsbrief-> Denkstation Utrecht

Praktijk voor Filosofische Gesprekken

Individuele gesprekken
DenkStation is een praktijk voor individuele filosofische gesprekken. 
Er kunnen in overleg op twee locaties afspraken worden gemaakt (Utrecht en Deventer)

Bert Mertens
Ik ben in 2012 gestart met de filosofische praktijk DenkStation Utrecht. Sindsdien heb ik als filosofisch consulent jaarlijks vele filosofische een-op-een gesprekken gevoerd. In deze gesprekken stonden overwegend zingevingsvragen centraal. Mijn invalshoek als consulent is existentiefilosofisch en cultuurfilosofisch van aard. Levensvragen over zingeving, creativiteit en verbeelding, ervaringen van verlies en emotionaliteit worden vanuit deze invalshoek bespreekbaar. De verbinding van Praktische Filosofie en Literatuur heeft samen met de Geschiedenis van de Filosofie, Psychologie en Oosterse filosofie mijn bijzondere aandacht. 

Als filosoof ben ik afgestudeerd aan de Universtiteit van Amsterdam (Doctoraal cum laude, 1990). In mijn studietijd heb ik colleges en seminars gevolgd  bij Cornelis Verhoeven, Otto Duintjer, Theo de Boer, Hans Achterhuis, Harry Kunneman, Frans Jacobs, Trudy van Asperen, Maarten van Nierop en mijn thesisbegeleider prof. Hubert Dethier. Voordien studeerde ik Psychologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2012 voltooide ik de aanvullende beroepsopleiding Filosofisch Consulent aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden (ISVW). Beroepsmatig heb ik diverse functies bekleed op het gebied van cultuur (theater, beeldende kunst en als publicist) en was ik als adviseur en directeur verbonden met overheden, kunstinstellingen en kunstenaars. Momenteel werk ik aan een roman over Liefde en Verraad.  

The really important kind of freedom involves attention, and awareness, and discipline, and effort, and being able truly to care about other people and to sacrifice for them, over and over, in myriad petty little unsexy ways, every day.... The only thing that's capital-T True is that you get to decide how you're going to try to see it. You get to consciously decide what has meaning and what doesn't.... The trick is keeping the truth up-front in daily consciousness.

David Foster Wallace