Aanmelden nieuwsbrief-> Denkstation Utrecht

Voor wie


Verlangen naar wijsheid

Individuele filosofische gesprekken zijn geschikt voor iedereen die de waarde en betekenis van het leven onderzoekt, die daarover wil denken en wil spreken met een filosoof als gesprekspartner. Mensen komen in de regel naar de filosofische praktijk om 'wijzer' te worden in vaak lastige omstandigheden. Een gesprek met een filosoof is een werkzaam alternatief voor gesprekken met een psycholoog, huisarts of enig andere vorm van individueel gesprek. De filosofische methode die wordt gevolgd, is zowel analytisch als vragenderwijs van aard. Aandacht gaat uit naar onze talige communicatie (de persoonlijke wijze van formuleren, de keuze van begrippen, zinsconstructies, metaforen). Daarbij is het filosofische gesprek ook persoonlijk en empatisch van karakter doordat er ruimte is voor nadenkende stilte en emotionele gelaagdheid, net zozeer voor humor als voor pijn en verdriet. Het is de mens zelf die centraal staat, de individuele mens die men is, was, zal worden.

Een filosofisch gesprek is een denk-gesprek tussen twee gesprekspartners en geen oplossingsgerichte ontmoeting. Met iedereen kan worden gefilosofeerd, van kinderen tot hoogbejaarden zolang mensen beschikken over hun taalvermogens en zich ervoor openstellen deze in te zetten voor een gesprek. Het  gaat niet om het vinden van definitieve antwoorden. Geen enkele filosoof kan zulke antwoorden geven, maar wellicht kan hij of zij helpen mensen zichzelf via taal en denken met hun eigen ogen te zien.
Er is een verschil tussen de weg kennen en de weg afleggen.

Morpheus, the Matrix 1