Aanmelden nieuwsbrief-> Denkstation Utrecht

Voor wie


Verlangen naar wijsheid
Individuele filosofische gesprekken zijn geschikt voor iedereen die de waarde en betekenis van het leven wil onderzoeken, die daarover wil denken en spreken met een filosoof als gesprekspartner. Mensen komen in de regel naar de filosofische praktijk om 'wijzer' te worden in vaak lastige omstandigheden. Een gesprek met een filosoof is dan een alternatief voor gesprekken met een psycholoog, huisarts of andere vormen van begeleiding en coaching.  

Jongeren en studenten
Het verlangen naar wijsheid en zingeving kan zich al vroeg tonen. Zo blijken jong-volwassenen al zeer goed in staat te om zich de methode van het ontwikkelen van de vraag eigen te maken. Voor jonge mensen heeft Denkstation Utrecht speciale tarieven  juist omdat zij de toekomst hebben. Een korte, intensieve reeks van vier of acht wekelijkse gesprekken biedt vaak al veel verheldering in wat als problematiek werd ervaren.

Volwassenen en ouderen
Hoewel de meeste bezoekers van de praktijk, mannen en vrouwen, in leeftijd tussen de 35 en 60 jaar oud zijn, vinden ook regelmatig oudere bezoekers de weg naar de praktijk. Het aantal te voeren gesprekken kan in al deze gevallen van kortere of langere duur zijn (variërend van vier wekelijkse afspraken tot langdurige maandelijkse of zelfs halfjaarlijkse afspraken.
Deze groepen bezoekers staan over het algemeen midden in het leven en stellen zich existentiële vragen op gebieden van zingeving, levensperspectieven en keuze-mogelijkheden, relaties, kinderen of ouders, verlies en verdriet, ziekte en overige kwesties en verantwoordelijkheden die zich aan hen voordoen. Bijna altijd is er sprake van een verlangen meer inzicht te verwerven in de eigen situatie.

Geluk bestaat niet uit het onophoudelijk najagen van gelukzaligheid, maar uit acceptatie en waardering voor wat je al hebt.
Albert Einstein