Aanmelden nieuwsbrief-> Denkstation Utrecht

Introductiegesprek

Iedereen die een gesprekspartner zoekt om vragen uit te werken kan terecht in de filosofische praktijk. De gesprekken die worden gevoerd gaan over echte kwesties die bezoekers bezig houden. Vaak zijn dat levens- of zingevingsvragen maar het kunnen ook hele directe, practische problemen zijn die om aandacht vragen en niet altijd makkelijk oplosbaar blijken zoals vragen over liefde, werk, kinderen, opleiding.  In het introductiegesprek wordt gezamenlijk bekeken of de werkwijze aanspreekt en of er vervolgafspraken worden gemaakt.

Methode
In de gesprekken is de aandacht erop gericht een vragende houding te ontwikkelen bij de bezoeker. Tijdens het introductiegesprek wordt deze methode met de bezoeker besproken. De filosofisch practicus neemt een neutrale maar op de bezoeker betrokken positie in, er wordt niet gecoached of geadviseerd. De gesprekken zijn niet op emoties gericht, maar op het denken en dat wil zeggen: op wijsheid. Er wordt gekeken naar de vraag. Beiden zijn aan het werk om de vraag van de bezoeker goed te ontwikkelen. Vervolgens wordt de vraag bezien, geanalyseerd en onderzocht en dan verandert de vraag. Aan het einde van ieder gesprek krijgt de bezoeker een vraag mee die hij of zij zelf heeft gesteld en ontwikkeld.

Antwoorden passen niet
Wijsheid is een kwestie van goede vragen stellen, niet van mooie antwoorden geven. Je zou ook kunnen zeggen dat de methode vooral een mogelijkheid biedt voor mensen die zich willen ontwikkelen, emanciperen. Want goede vragen laten je niet los, die werken door, lopen met je mee, nodigen je uit te denken, wijzer te worden.
Antwoorden echter kun je oppakken en opzij zetten: je weet nu wat je moet doen, waar het om gaat en dat is prettig. Je stopt het antwoord in je rugzak en vervolgt de levensreis. Je bent gerustgesteld tot zich opnieuw een probleem aandient, mogelijk dezelfde kwestie als eerder speelde. Je pakt het antwoord uit je tas en het past niet meer. Je realiseert je dat je met een illusie op stap bent geweest, de teleurstelling en je onzekerheid neemt toe. Alweer een groot probleem, je wordt moe, je verliest moed, je ziet het niet meer. Met goede vragen komt van alles in beweging. En wat is levenskunst anders dan in beweging blijven?

Hoe verder met de filosofische gesprekken?
Op basis van het kennismakings- of introductiegesprek is wel duidelijk geworden of mijn manier van werken iets voor jou kan opleveren. Ik heb geprobeerd me een beeld te vormen van wat jij denkt dat in een filosofische gesprek gebeurt. Zijn er de juiste verwachtingen? Is het probleem een soort van probleem dat aan te pakken is? Is het ontwikkelen van een vragende houding iets wat je aanspreekt? Aan het einde van het eerste gesprek maken we een afspraak voor een of meer volgende gesprekken of we besluiten het bij het enkele gesprek te laten. 
Wanneer we verder gaan komt dat meestal neer op vier tot acht opeenvolgende wekelijkse gesprekken. 

Zonder vrienden zou niemand willen leven, ook al bezat hij alle andere goede dingen.

Aristoteles, Ethica