Aanmelden nieuwsbrief-> Denkstation Utrecht

Kennismakingsgesprek

De filosofische gesprekken die worden gevoerd gaan over kwesties die de bezoekers tegengekomen in door hen gelezen literatuur. Ook persoonlijke ambitie en betrokkenheid bij het schrijverschap kan in deze gesprekken centraal staan. Vaak zijn er onderliggende levens- of zingevingsvragen aan de orde, maar het kan evengoed gaan om onderwerpen die direct door de gelezen literatuur worden opgeroepen. Tijdens een kort kennismakingsgesprek (op nader te bepalen locatie) worden de vragen van de bezoeker onderzocht . Dan wordt voor partijen vanzelf duidelijk of zij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Methode
In de ontmoetingen die volgen is de aandacht gericht op een onderzoekende, vragende houding bij de gesprekspartners (socraatische methode). Tijdens het kennismakingsgesprek wordt nader ingegaan op deze methode. Ik neem als filosoof een neutrale maar betrokken positie in. Er wordt niet gecoached of geadviseerd. De gesprekkens zijn niet op emoties gericht, maar op het denken en dat wil zeggen: op het verkrijgen van inzicht in de naar voren gebrachte kwesties.

Antwoorden passen niet
Wat wijsheid is, is een kwestie van goede vragen stellen, niet van mooie antwoorden. Je zou kunnen zeggen dat deze gesprekken mogelijkheden bieden voor mensen die zich verder willen ontwikkelen, in dit geval door te focussen op literatuur, het schrijverschap en alles wat daarbij voor hen in beweging komt.Verlangen is het wezen van de mens; het brengt de mens ertoe 'iets te doen'.

naar Spinoza