Aanmelden nieuwsbrief-> Denkstation Utrecht

Contact

Filosofiepraktijk Denkstation Utrecht
Wijsgerige praktijk voor individuele filosofische gesprekken
en thematische studieprogramma's (voor kleine groepen)


Individuele Filosofische gesprekken:
vaste tijdstippen: dinsdag (middag), woensdag (ochtend), donderdag (middag en avond)  en vrijdag (ochtend)
Ochtend:  9.30 - 11.00
Middag:  14.00 - 15.30 - 17.00
Avond:    18.45 - 20.00
Gespreksduur: 60 min.

Kennismakingsgesprek (kosteloos):

mail naar:  info@denkstationutrecht.nl


Praktijkadres:
Van Asch van Wijckskade 23A
3512 VR Utrecht
KvK Utrecht 5943111

Wij zeggen dat verandering bestaat, dat alles verandert, dat verandering de essentie zelf van de dingen is. Maar wij redeneren en filosoferen alsof verandering niet bestaat. Om verandering te 'denken' en om die te zien moet een heel gordijn vooroordelen opzij geschoven worden.

Henri Bergson (1859-1941)