Aanmelden nieuwsbrief Denkstation Utrecht

Contact

Filosofiepraktijk Denkstation Utrecht
Wijsgerige praktijk voor individuele filosofische gesprekken
en thematische studieprogramma's (voor kleine groepen)


Individuele Filosofische gesprekken:
vaste tijdstippen: dinsdag (middag), woensdag (ochtend), donderdag (middag en avond)  en vrijdag (ochtend)
Ochtend:  9.30 - 11.00
Middag:  14.00 - 15.30 - 17.00
Avond:    18.45 - 20.00
Gespreksduur: 60 min.

Kennismakingsgesprek (kosteloos):

mail naar:  info@denkstationutrecht.nl


Praktijkadres:
Van Asch van Wijckskade 23A
3512 VR Utrecht
KvK Utrecht 5943111

Mensen zouden in zichzelf niet een of velen, maar veelvoudig moeten zijn.

Gilles Deleuze